Wiljami Technologies Oy är ett finländskt företag som har specialiserat sig på utrustning för spannmålstorkning och fuktighetsmätning.

Varje Wiljami-produkt är framtagen i samarbete med spannmålsodlare för att garantera bästa möjliga mätning av spannmålsfuktighet.

Produkter och varumärken

Vårt varumärke heter Wiljami.

Wiljami är en fuktmätare för spannmål som fortlöpande och i realtid visar spannmålets fuktighetsgrad och temperatur i torken. Torkningsprocessen går att följa och styra i realtid direkt via mobilen eller datorn. Wiljami är en smart IoT-lösning (Internet of Things) som garanterar precis rätt spannmålsfuktighet. Fjärrstyrningen och möjligheten till automatisk stopp underlättar i bondens vardag, man får tid över till annat.
Wiljami Technologies Oy förvärvar en del av PehuTec Oy:s verksamhet inom tillverkning av Wiljami, en fuktmätare för spannmål. Förvärvet genomfördes 18.4.2019. Fuktmätaren Wiljami är en IoT-produkt som underlättar vardagen för spannmålsodlare samtidigt som den sparar både pengar och tid vid spannmålstorkning. Wiljami Technologies Oy kommer att vidareutveckla, sälja och marknadsföra IoT-produkter.
Digitalisering är en viktig del av samhällets framtid. Med Wiljami har PehuTec tagit fram en framgångsrik IoT-produkt för mätning av spannmålsfuktighet. Wiljami Technologies Oy kommer att vidareutveckla produkten med siktet inställt på ett internationellt genombrott.

Visionen

Vi vill underlätta vardagen för spannmålsodlare. Vi vill att våra produkter ska bidra till effektivare tidsanvändning och ekonomiska besparingar. Fjärrstyrningen ger även ökad säkerhet.
Vi värdesätter våra kunder, medarbetare, samarbetspartner och vår gemensamma världsmiljö.

Miljön och samhällsansvaret (CSR)

Vi vill att planeten och alla vi som bor på den ska ha en framtid. Därför tänker vi alltid på de långsiktiga följderna av våra beslut, oavsett om det handlar om produktkvalitet, kunder eller vår personal.
Wiljami-produkterna tillverkas i Finland.

Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Wiljami Technologies Oy rätten att använda Nyckelflaggan. Produkter märkta med nyckelflaggan är tillverkade i Finland och bidrar till sysselsättningen i Finland. 
Fuktmätaren Wiljami är en nyckelflaggsprodukt. Tillverkad i Finland.Kaikissa Wiljami-tuotteissa on CE-merkintä. Made in Finland.

CE-märkning

Samtliga Wiljami-produkter är CE-märkta. Made in Finland.